DaneiaSOS

Οφειλές που ρυθμίζονται

Όλες οι οφειλές προς οποιονδήποτε πιστωτή (εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω), οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οφειλέτη.

Οφειλές που δεν ρυθμίζονται

  1. Στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης του παρόντος νόμου δεν υπάγονται οφειλές του οφειλέτη που έχουν γεννηθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016.
  2. Πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων (i) δεν υπερβαίνουν ατομικά για κάθε πιστωτή το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ και ποσοστό 1,5% του συνολικού χρέους του οφειλέτη και (ii) δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ και ποσοστό 15% του συνολικού χρέους του οφειλέτη, δεν συμμετέχουν στη διαδικασία του παρόντος νόμου και δεν δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.
  3. Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις που εμπίπτουν στο κριτήριο του στοιχείου (β.i) παραπάνω, υπερβαίνουν αθροιστικά το κριτήριο του στοιχείου (β.ii) παραπάνω, δεν συμμετέχουν στη διαδικασία του παρόντος νόμου και δεν δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών οι πιστωτές με τις μικρότερες απαιτήσεις έως τη συμπλήρωση του ποσοστού του 15% ή του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ. Οι λοιποί πιστωτές, ακόμα και εάν οι απαιτήσεις τους δεν υπερβαίνουν τα κριτήρια του στοιχείου (β.i), συμμετέχουν κανονικά στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης του παρόντος νόμου.
  4. Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.)

Οφειλές του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Για την ένταξη οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στο μηχανισμό ρύθμισης του νόμου, εφαρμόζονται επιπλέον οι παρακάτω ειδικότεροι υποχρεωτικοί κανόνες:


Διαβάστε περισσότερα : Ρυθμιζόμενες οφειλές

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
Τηλ: 2310 531000
- Νάσσος Γεωργιάδης, εσωτ. 139, e-mail: georgiadis@atlantisresearch.gr
- Άγγελος Μαγκλής, εσωτ. 108, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
- Γρηγόρης Καλαμακίδης, εσωτ. 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας Γραφείου Αγρινίου | Βότση 11, 1ορ. Αγρίνιο
- Νίκος Mαστρογιάννης , Τηλ. 2641039001, 2641044010, κινητό 6945790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
dev: dbotsis