DaneiaSOS

Ορισμοί

  1. Μεγάλες επιχειρήσεις: όσες, κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης, είχαν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 2.500.000 € ή έχουν συνολικές υποχρεώσεις (ληξιπρόθεσμες ή μη) υψηλότερες από 2.000.000 €.
  2. Μικρές επιχειρήσεις: όσες δεν εμπίπτουν στον ορισμό της μεγάλης επιχείρησης.
  3. Συνοφειλέτης: κάθε πρόσωπο που ευθύνεται αλληλέγγυα για την εξόφληση μέρους ή του συνόλου των οφειλών του οφειλέτη. Στην έννοια του συνοφειλέτη περιλαμβάνεται και ο εγγυητής. Δεν συμπεριλαμβάνονται στην έννοια του συνοφειλέτη οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δυνάμει ασφαλιστικής σύμβασης με τον οφειλέτη έχουν αναλάβει να καλύψουν την παντός είδους ευθύνη του έναντι τρίτων.
  4. Χρηματοδοτικός φορέας: κάθε πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων και των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, καθώς και κάθε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α' 176).
  5. Πιστωτές: όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχουν πάσης φύσεως χρηματικές απαιτήσεις κατά του οφειλέτη.
  6. Απαρτία συμμετεχόντων πιστωτών: όταν συμμετέχουν στη διαδικασία πιστωτές που είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του (50%) πενήντα τοις εκατό του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. Δεν λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό απαρτίας απαιτήσεις προσώπων συνδεδεμένων με τον οφειλέτη και απαιτήσεις πιστωτών που δεν δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4, 6 και 7 του άρθρου 2 και στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4.


Διαβάστε περισσότερα : Ορισμοί

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
Τηλ: 2310 531000
- Νάσσος Γεωργιάδης, εσωτ. 139, e-mail: georgiadis@atlantisresearch.gr
- Άγγελος Μαγκλής, εσωτ. 108, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
- Γρηγόρης Καλαμακίδης, εσωτ. 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας Γραφείου Αγρινίου | Βότση 11, 1ορ. Αγρίνιο
- Νίκος Mαστρογιάννης , Τηλ. 2641039001, 2641044010, κινητό 6945790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
dev: dbotsis